IPTV SELLER

Villkor och bestämmelser :

Välkommen till DSserviceTV !

Dessa villkor och bestämmelser anger reglerna och föreskrifterna för användningen av DSserviceTVs webbplats, som ligger på .

Genom att få tillgång till denna webbplats förutsätter vi att du accepterar dessa villkor och bestämmelser. Fortsätt inte att använda DSserviceTV om du inte godtar alla villkor och bestämmelser som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor och bestämmelser, integritetsmeddelande och ansvarsfriskrivning och alla avtal: ”Klient”, ”Du” och ”Din” avser dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor och bestämmelser. ”Företaget”, ”Vi”, ”Våra” och ”Oss” avser vårt företag. ”Part”, ”Parter” eller ”Oss” avser både Klienten och oss. Alla termer hänvisar till erbjudandet, acceptansen och övervägandet av betalning som är nödvändig för att genomföra vårt bistånd till Klienten på det mest lämpliga sättet för att uppfylla Klientens behov av våra angivna tjänster, i enlighet med gällande lagar i Nederländerna. Användningen av ovanstående terminologi eller andra ord i singular eller plural, stor bokstav och/eller han/hon eller de, betraktas som utbytbara och hänvisar därmed till samma sak.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att få tillgång till DSserviceTV samtycker du till att använda cookies i enlighet med DSserviceTVs integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användardetaljer vid varje besök. Vår webbplats använder cookies för att möjliggöra funktionaliteten på vissa områden och för att underlätta för besökare på vår webbplats.

Licens

Om inte annat anges äger DSserviceTV och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på DSserviceTV. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du får få tillgång till detta material från DSserviceTV för din personliga användning med de begränsningar som anges i dessa villkor och bestämmelser.

Du får inte :

 • Publicera om material från DSserviceTV.
 • Sälja, hyra ut eller underlicensera material från DSserviceTV.
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från DSserviceTV.
 • Distribuera innehåll från DSserviceTV.

Vissa delar av denna webbplats ger användare möjlighet att posta och utbyta åsikter och information på vissa områden av webbplatsen. DSserviceTV filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de visas på webbplatsen. Kommentarerna återspeglar inte DSserviceTVs eller dess agenter åsikter och åsikter. Kommentarerna återspeglar de personer som lägger upp sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt tillämpliga lagar är DSserviceTV inte ansvarigt för kommentarerna eller något ansvar, skada eller kostnad som orsakas och/eller drabbas som ett resultat av användningen av och/eller publiceringen av och/eller uppträdandet av kommentarerna på denna webbplats.

DSserviceTV förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller bryter mot dessa villkor och bestämmelser.

Du intygar och försäkrar att :

 • Du har rätt att lägga upp kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent eller varumärke hos tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något förtal, förtal, stötande, anstötligt eller på annat sätt olagligt material som utgör en kränkning av integritet;
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att uppmana eller främja företag, kund eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet;

Härmed beviljar du DSsserviceTV en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och ge andra tillstånd att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller medier.

Länkning till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Regeringsorgan;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra listade företags webbplatser;
 • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra listade företags webbplatser; Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra listade företags webbplatser; 

Dessa organisationer kan länka till vår startsida, publikationer eller annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte falskt antyder att länkande parten och dess produkter och/eller tjänster är sponsrade, godkända eller godkända av oss; och (c) passar in i sammanhanget för länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • Välkända konsument- och/eller affärsinformationskällor;
 • Dot.com-communitywebbplatser;
 • Föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhet;
 • Onlinekatalogdistributörer;
 • Internetportaler;
 • Revisions-, juridik- och konsultfirmor;
 • Utbildningsinstitutioner och handelsföreningar.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte får framstå negativt för oss eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa poster hos oss; (c) nyttan för oss genom synligheten av hyperlänken kompenserar för avsaknaden av BEST-IPTV; och (d) länken är i sammanhanget för allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår startsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte falskt antyder att länkande parten och dess produkter eller tjänster är sponsrade, godkända eller godkända av oss; och (c) passar in i sammanhanget för länkande partens webbplats.

Om du är en av organisationerna som listas i stycke 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till DSserviceTV. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt URL:en till din webbplats, en lista över alla URL:er från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över URL:erna på vår webbplats som du skulle vilja länka till. Vänta 2-3 veckor på ett svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn;
 • Genom att använda uniform resursidentifierare (URL) som länkar till vår webbplats;
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till, som är meningsfull inom sammanhanget och formatet för innehållet på länkande partens webbplats.

Användning av DSserviceTVs logotyp eller annan grafik tillåts inte för länkning utan en varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar kring våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehållet

Vi är inte ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Inga länkar ska visas på någon webbplats som kan tolkas som förtal, obscen eller olaglig eller som kränker, på annat sätt bryter mot eller förespråkar kränkning eller annan överträdelse av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Vänligen läs vår integritetspolicy.

Reservation av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och regler samt vår länkpolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats godkänner du att vara bunden av och följa dessa länkningvillkor och regler.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar en länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning är du fri att kontakta oss och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga begäranden om borttagning av länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi kan inte garantera att informationen på denna webbplats är korrekt, vi ger inga garantier för dess fullständighet eller noggrannhet; och vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna friskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt förfarande;
 • begränsa något av våra eller dina ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluta något av våra eller dina ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

Begränsningar och förbud beträffande ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) är föremål för det föregående stycket; och (b) styr allt ansvar som uppstår enligt friskrivningen, inklusive ansvar som uppstår genom avtal, genom oaktsamhet och för brott mot lagstadgade skyldigheter.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls utan kostnad, kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada av något slag DSserviceTV.